- Διαφήμιση -

ΕΜΥ: Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου — Πού προβλέπονται βροχές και καταιγίδες

Επι­και­ρο­ποί­η­σε η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία το Δελ­τίο Επι­δεί­νω­σης Και­ρού για την κακο­και­ρία που ανα­μέ­νε­ται να διαρ­κέ­σει όλο το Σαββατοκύριακο …

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.