- Διαφήμιση -

Καιρός: Άνοιξη… πριν την ώρα της

Γενι­κά αίθριος και­ρός με λίγες πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις στα ανα­το­λι­κά και πιθα­νό­τη­τα ασθε­νών βρο­χών στη βόρεια Κρή­τη μέχρι τις μεσημ­βρι­νές ώρες. Από το από­γευ­μα θα αυξη­θούν οι νεφώ­σεις στα βορειο­α­να­το­λι­κά και πιθα­νώς να σημειω­θούν ασθε­νείς τοπι­κές βροχές…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.