- Διαφήμιση -

Καιρός: Επιδείνωση καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα Τετάρτη 21/9

Επι­δεί­νω­ση ανα­μέ­νε­ται παρου­σιά­σει ο και­ρός σήμε­ρα, Τετάρ­τη (21/9) κυρί­ως στα κεντρι­κά, ανα­το­λι­κά και βόρεια τμή­μα­τα της χώρας, όπου θα εκδη­λω­θούν τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.