- Διαφήμιση -

Καιρός: Έρχεται επίμονος καύσωνας — Εβδομάδα με τον υδράργυρο στα ύψη

Συνε­χί­ζε­ται η αλλα­γή στο σκη­νι­κό του και­ρού μετά την κακο­και­ρία εξπρές που έπλη­ξε τη χώρα στα μέσα της περα­σμέ­νης εβδο­μά­δας, ενώ τις επό­με­νες ημέ­ρες προ­βλέ­πε­ται νέα άνο­δος της θερμοκρασίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.