- Διαφήμιση -

Καιρός: Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης θα φτάσει στη χώρα τις επόμενες ημέρες – Θα συνοδεύεται από λασποβροχές

Νέα έφο­δο της αφρι­κα­νι­κής σκό­νης θα έχου­με από τις αρχές της επό­με­νης εβδο­μά­δας, σύμ­φω­να με την τελευ­ταία πρό­βλε­ψη του μετε­ω­ρο­λό­γου Κλέ­αρ­χου Μαρουσάκη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.