- Διαφήμιση -

Η Σαντορίνη «έφτασε» μέχρι την Κίνα — Οι Ασιάτες δημιούργησαν μια μικρογραφία του νησιού

Μια μικρο­γρα­φία της Σαντο­ρί­νης δημιούρ­γη­σαν οι Κινέ­ζοι στην επαρ­χία Γιου­νάν, σχε­διά­ζο­ντας πιστά τα γρα­φι­κά σοκά­κια, τα λευ­κά πλα­κό­στρω­τα και τα μπλε νησιώ­τι­κα παρά­θυ­ρα του νησιού του Αιγαίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.