- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία εξπρές την Τετάρτη: Έρχονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες, σε ποιες περιοχές

Σύμ­φω­να με τα δια­θέ­σι­μα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, ο και­ρός που επι­κρα­τεί από τις πρω­ι­νές ώρες της Τρί­της στα δυτι­κά και βόρεια της χώρας ανα­μέ­νε­ται να επι­δει­νω­θεί τις επό­με­νες ώρες έως και το μεση­μέ­ρι της Τετάρτης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.