- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία εξπρές την Τρίτη με βροχές και καταιγίδες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Πρό­σκαι­ρη μετα­βο­λή θα παρου­σιά­σει ο και­ρός αύριο Τρί­τη, με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τις βρο­χές και τις σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες αρχι­κά στα δυτι­κά, από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά και βαθ­μιαία στην υπό­λοι­πη χώρα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.