- Διαφήμιση -

Φρεγάτα Ύδρα: Προστατεύει εμπορευματικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

Μετά τον ανε­φο­δια­σμό της στο λιμά­νι του Τζι­μπου­τί, η Φρε­γά­τα Ύδρα πλέ­ει και πάλι στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, προ­στα­τεύ­ο­ντας εμπο­ρι­κά πλοία, στο πλαί­σιο της ευρω­παϊ­κής επι­χεί­ρη­σης «Ασπί­δες»…

περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.