- Διαφήμιση -

Νέα ευρεία σύσκεψη για την επερχόμενη κακοκαιρία θα γίνει αύριο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Νέα, ευρεία σύσκε­ψη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί αύριο Κυρια­κή 24 Σεπτεμ­βρί­ου στη 1 το μεση­μέ­ρι, στο Υπουρ­γείο Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας. Στο επί­κε­ντρο η καλύ­τε­ρη προ­ε­τοι­μα­σία για την κακο­και­ρία που ανα­μέ­νε­ται την ερχό­με­νη εβδομάδα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.