- Διαφήμιση -

Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος : Τι καιρό θα κάνει

Επιτέλους καλοκαίρι!

 

Ο και­ρός βάζει τα καλο­και­ρι­νά του από τα μέσα της εβδο­μά­δας και σύμ­φω­να με τις μετε­ω­ρο­λο­γι­κές προ­γνώ­σεις το τρι­ή­με­ρο του Αγί­ου Πνεύ­μα­τος ανα­μέ­νε­ται να είναι αίθριος στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές, με τη θερ­μο­κρα­σία να ανε­βαί­νει και πάνω από τους 30 βαθ­μούς Κελ­σί­ου σε περιο­χές της ηπει­ρω­τι­κής χώρας.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.