- Διαφήμιση -

Νεκροί και αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυκατοικίας στη Φλόριντα

Άλλοι 76 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται

Ακό­μη 76 άνθρω­ποι παρα­μέ­νουν αγνο­ού­με­νοι, κατά τα στοι­χεία που έχουν στη διά­θε­σή τους οι τοπι­κές αρχές.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.