- Διαφήμιση -

Αυστραλία: Τα 100 χρόνια λειτουργίας γιόρτασε ο Σύλλογος Καστελλοριζίων Νέας Νότιας Ουαλίας

Έναν αιώ­να λει­τουρ­γί­ας συμπλή­ρω­σε το Σάβ­βα­το 27 Ιανουα­ρί­ου ο Σύλ­λο­γος Καστελ­λο­ρι­ζί­ων Νέας Νότιας Ουα­λί­ας, και τα μέλη του γιόρ­τα­σαν την ιδιαί­τε­ρη αυτή περί­στα­ση με χορο­ε­σπε­ρί­δα που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Doltone House, στο Hyde Park του Σίδνεϊ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.