- Διαφήμιση -

Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης για την Σφαγή της Χίου

Αφιέρωμα

Απόδημος Ελληνισμός: Ο Yianni Cartledge θα παρουσιάσει μια διαδικτυακή διάλεξη με τίτλο «Η σφαγή της Χίου (1822) και η μετανάστευση των Χιωτών», την Πέμπτη 22 Ιουλίου, στις 7.00μμ.

Η κίνη­ση αυτή γίνε­ται στο πλαί­σιο των σεμι­να­ρί­ων Ελλη­νι­κής Ιστο­ρί­ας και Πολι­τι­σμού, που προ­σφέ­ρει η Ελλη­νι­κή Κοι­νό­τη­τα Μελβούρνης.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.