- Διαφήμιση -

Κύπρος: Tαυτοποιήθηκε Ελλαδίτης ήρωας του 1974 – Ομως δεν ζει κανείς να τον «περιμένει» πίσω

Πενή­ντα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται εφέ­τος από τη βάρ­βα­ρη Τουρ­κι­κή εισβο­λή του 1974 στην Κύπρο και εκα­το­ντά­δες παρα­μέ­νουν μέχρι σήμε­ρα οι αγνο­ού­με­νοι Ελλα­δί­τες και Κύπριοι μαχητές…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.