- Διαφήμιση -

Παζαράκι βιβλίου για καλό σκοπό στη Λευκωσία απο 1 — 3 Οκτωβρίου

Τα έσοδα θα δοθούν για την ενίσχυση του συνδέσμου για τα ιατρικά και άλλα έξοδα των αδέσποτων ζώων

Ο εθε­λο­ντι­κός φιλο­ζω­ι­κός σύν­δε­σμος P.A.W.S. (Protecting Animals Without Shelter) σε συνερ­γα­σία με τη Λέσχη Βιβλί­ου “Υφα­ντουρ­γείο” διορ­γα­νώ­νει Παζα­ρά­κι Βιβλί­ου την Παρα­σκευή, Σάβ­βα­το και Κυρια­κή, 1 — 3 Οκτω­βρί­ου , από τις 11:00 μέχρι τις 18:00.

Το παζα­ρά­κι θα φιλο­ξε­νη­θεί στο “Υφα­ντουρ­γείο” από 1η μέχρι 3 Οκτωβρίου

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.