- Διαφήμιση -

Σάκης Κεχαγιόγλου: Xειροτονήθηκε ως «Άρχων Δικαιοφύλαξ του Οικουμενικού Θρόνου» στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας Λονδίνου

Το οφφί­κιο του Άρχο­ντος της Μεγά­λης του Χρι­στού Εκκλη­σί­ας απο­νέ­με­ται από τον Οικου­με­νι­κό Πατριάρ­χη σε πολί­τες που προ­σφέ­ρουν στο κοι­νό καλό. Ο τίτλος του Άρχο­ντος Δικαιο­φύ­λα­κος απο­νέ­μο­νταν κατά την Βυζα­ντι­νή περί­ο­δο σε νομι­κούς που υπε­ρα­σπί­ζο­νταν τα δικαιώ­μα­τα της Εκκλησίας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.