- Διαφήμιση -

Η Ομογένεια της Βοστώνης ετοιμάζεται να γιορτάσει και τιμήσει την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Η εκδήλωση αφιερώνεται προς τιμήν της Ελληνίδας Γυναίκας

Ο εορ­τα­σμός, τον οποίο διορ­γα­νώ­νει η Ομο­σπον­δία Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κών Σωμα­τεί­ων Νέας Αγγλί­ας υπό την προ­ε­δρία του Βασί­λη Καυ­κά, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Κυρια­κή 24 Οκτω­βρί­ου, ξεκι­νώ­ντας στις 10 η ώρα με ανά­πεμ­ψη Δοξο­λο­γί­ας και τέλε­ση Νεκρώ­σι­μου Τρι­σα­γί­ου για την ανά­παυ­ση των ψυχών των πεσό­ντων στα πεδία των μαχών, στον ιερό ναό των Αγί­ων Κων­στα­ντί­νου και Ελέ­νης στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.