- Διαφήμιση -

Καπετάν Νικόλας: Ο πρώτος Έλληνας στο Γκάλβεστον του Τέξας ήταν πειρατής

Δεν γνω­ρί­ζου­με το επώ­νυ­μό του ή από πού κατα­γό­ταν, ούτε και κατα­φέ­ρα­με να εντο­πί­σου­με κάποιο πορ­τρέ­το του. Αυτό που είναι γνω­στό είναι ότι ο Έλλη­νας πει­ρα­τής, αγό­ρα­σε σύζυ­γο από τη φυλή των Ινδιά­νων Καραν­κά­ουα (Karankawa) δίνο­ντας 10 λίβρες ζάχα­ρη και άγνω­στη ποσό­τη­τα ρού­μι. Όμως η γυναί­κα πέθα­νε κατά τη διάρ­κεια φονι­κής καταιγίδας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.