- Διαφήμιση -

Η φωτιά στον Έβρο είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την Κομισιόν

Η φωτιά του Έβρου, είναι η  μεγα­λύ­τε­ρη που έχει κατα­γρα­φεί ποτέ στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, σύμ­φω­να με την Κομι­σιόν, όπως ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε την Τρί­τη (29/08), έχο­ντας κάψει έκτα­ση όσο η Νέα Υόρκη!

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.