- Διαφήμιση -

Μαρτυρίες Ελλήνων που ζουν στη Γαλλία — «Χτυπούν ό,τι βρουν μπροστά τους»

Για τέταρ­τη ημέ­ρα παρα­μέ­νει εκρη­κτι­κό τo κλί­μα στη Γαλ­λία, μετά το θάνα­το του 17χρονου από αστυ­νο­μι­κά πυρά.

Όπως λένε οι Έλλη­νες που ζουν στη χώρα, η ανη­συ­χία είναι διά­χυ­τη και ο φόβος, ακό­μη και για τις δικές τους περιου­σί­ες, έντονος.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.