- Διαφήμιση -

Υπουργείο Εξωτερικών: Ασφαλείς στην Αίγυπτο 16 Έλληνες που διέμεναν στη Γάζα

Με ασφά­λεια μέσω της συνο­ρια­κής διά­βα­σης της Ράφα, διήλ­θαν στην Αίγυ­πτο, από την Λωρί­δα της Γάζας, δεκα­έ­ξι Έλλη­νες πολί­τες, σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση του υπουρ­γεί­ου Εξωτερικών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.