- Διαφήμιση -

Αλεποχώρι — Ιδανικός προορισμός για όσους θέλουν να αλλάξουν παραστάσεις και να αναζωογονηθούν, με χαμηλό κόστος

Η υποδομή του σε χώρους διαμονής, εστίασης και διασκέδασης είναι αξιόλογη

Το Αλε­πο­χώ­ρι βρί­σκε­ται σε από­στα­ση 19 χιλιό­με­τρων από τα Βίλια και ο επι­σκέ­πτης συν­δυά­ζει το μπά­νιο στις παρά­λιες του Αλε­πο­χω­ρί­ου με τα κρυ­στάλ­λι­να νερά το καλό ψάρι στις ψαρο­τα­βέρ­νες της περιο­χής, και το υπέ­ρο­χο ηλιο­βα­σί­λε­μα, καθώς ο ήλιος χάνε­ται μέσα στα νησά­κια των Αλκυονίδων.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.