- Διαφήμιση -

«Ένα Δύο Τρία» του Martin Zimmermann

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2021 παρουσιάζει το Eins Zwei Drei / Ένα Δύο Τρία του Martin Zimmermann στην Πειραιώς 260 (Χώρος Η) 9 & 10 Σεπτεμβρίου.

Υπό τους ήχους του πια­νί­στα Κολέν Βαλ­λόν (Colin Vallon), οι τρεις βιρ­τουό­ζοι ερμη­νευ­τές Tarek Halaby, Dimitri Jourde και Romeau Runa ξεδι­πλώ­νουν τις ικα­νό­τη­τές τους, με φόντο ένα εντυ­πω­σια­κό, πολυ­μορ­φι­κό σκη­νι­κό, σ’ ένα ολι­κό έργο τέχνης – μικρο­γρα­φία της κοι­νω­νί­ας μας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Μου­σι­κή σήμε­ρα Music today

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.