- Διαφήμιση -

Μηχανική βλάβη στο υδροπτέρυγo «flying cat 3»

Επιστροφή στο λιμάνι της Ραφήνας

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Ναυ­τι­λί­ας , είχε ανα­χω­ρή­σει στις 7:45 από το λιμά­νι της Ραφή­νας για Τήνο, Μύκο­νο, Νάξο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.