- Διαφήμιση -

Αγία Πελαγία — Κύθηρα

Μια ήρεμη ατμόσφαιρα για εξαιρετικές διακοπές

Το χωριό βρί­σκε­ται βόρεια στα Κύθη­ρα και είναι χτι­σμέ­νο αμφι­θε­α­τρι­κά σε λόφο, παρα­θα­λάσ­σια, με θέα την Πελο­πό­νησ­σο. Τα τελευ­ταία χρό­νια παρου­σί­α­σε μεγά­λη ανά­πτυ­ξη λόγω των πολ­λών κατα­λυ­μά­των δια­μο­νής που παρέ­χει. Δια­θέ­τει μεγά­λη παρα­λία με αμμου­διά που τους καλο­και­ρι­νούς μήνες προ­σφέ­ρει βασι­κή οργάνωση.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.