- Διαφήμιση -

Ύδρα: Εντοπίστηκε το ναυάγιο του «Σπερχειού» μετά από 79 χρόνια

Ένα από τα πλέ­ον τρα­γι­κά ναυά­για των ελλη­νι­κών θαλασ­σών εντό­πι­σε η ομά­δα υπο­βρυ­χί­ων ερευ­νών του Κώστα Θωκτα­ρί­δη σε βάθος 153 μέτρων βορειο­α­να­το­λι­κά της Ύδρας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.