- Διαφήμιση -

Άγιος Γεώργιος στο Κεραμίδι της Πάρνηθας

Ένα πολύ παλιό και ιστορικό εκκλησάκι

Ένα εκκλη­σά­κι στην Πάρ­νη­θα όμορ­φο και μονα­χι­κό όπως πολ­λοί το απο­κα­λούν το οποίο δεν είναι και τόσο γνω­στό. Μια ευκαι­ρία για περ­πά­τη­μα στη φύση και μια στά­ση σε αυτόν τον μικρό ναό. Τον Άγιο Γεώρ­γιο στο Κερα­μί­δι.Αν δεν τον έχεις επι­σκε­φθεί, τότε βάλε το στο πρό­γραμ­μά σου με την πρώ­τη ευκαι­ρία που θα πας για περ­πά­τη­μα ή άσκη­ση στην Πάρνηθα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.