- Διαφήμιση -

Φράγμα Πείρου — Παραπείρου: Το “μοναχικό” εκκλησάκι βρίσκεται στο έλεος της λίμνης

Περ­νώ­ντας κάποιος από το φράγ­μα του Πεί­ρου – Παρα­πεί­ρου και βλέ­πο­ντας την τεχνη­τή λίμνη Αστε­ρί­ου που δημιουρ­γή­θη­κε από αυτό, είναι σίγου­ρο ότι εκεί­νο που θα του κεντρί­σει το βλέμ­μα, είναι το εκκλη­σά­κι που στέ­κε­ται στο κέντρο της.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.