- Διαφήμιση -

Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου

Στη σκιά απόκρημνου βράχου σε υψόμετρο 924 μ

Η Ιερά Μονή της Θεο­τό­κου του Μεγά­λου Σπη­λαί­ου βρί­σκε­ται στα ορει­νά Καλά­βρυ­τα σε από­στα­ση 10 χιλιο­μέ­τρων από την πόλη των Καλα­βρύ­των. Η μορ­φο­λο­γία του εδά­φους που είναι κτι­σμέ­νη η Μονή είναι αυτή που της έδω­σε την ονο­μα­σία της, με τον τερά­στιο βρά­χο να στέ­κε­ται απο πάνω της άγρυ­πνος φύλα­κας, ενώ από κάτω απλώ­νε­ται η κοι­λά­δα του Βουραϊκού.

Είναι κτι­σμέ­νη σε ύψος 924 μέτρων, στη σπη­λιά της ρίζας ενός τερά­στιου βρά­χου, βάθους 30 μέτρων, ύψους 60 μέτρων και πλά­τους 60 μέτρων.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Πελο­πόν­νη­σος σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.