- Διαφήμιση -

Παραλία Γάνεμα

Μία από τις μεγαλύτερες και πιο γραφικές παραλίες της Σερίφου

Στη νότια πλευ­ρά της Σερί­φου, στον όρμο του Κου­τα­λά λίγο μετά τη Βαγιά θα συνα­ντή­σε­τε το Γάνε­μα, μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες παρα­λί­ες της Σερίφου.

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Σέρι­φος σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.