- Διαφήμιση -

Εικόνες που σοκάρουν στη Βόνιτσα

Ανάστατοι οι κάτοικοι της περιοχής

Χιλιά­δες νεκρά ψάρια βρί­σκο­νται στη διώ­ρυ­γα της Κλε­ο­πά­τρας η οποία συν­δέ­ει τη λίμνη Βουλ­κα­ριά με το Ιόνιο Πέλαγος…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.