- Διαφήμιση -

Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου μοιάζει με ζωγραφιά

Όποια ώρα κι αν επι­σκε­φτεί κανείς τη λιμνο­θά­λασ­σα του Μεσο­λογ­γί­ου, το μόνο σίγου­ρο είναι ότι οι εικό­νες που θα αντι­κρί­σει, θα τον αφή­σουν με το στό­μα ανοι­χτό. Ειδι­κά, την ώρα του ηλιο­βα­σι­λέ­μα­τος, με τα χρυ­σο­πορ­το­κα­λί στον ορί­ζο­ντα να δίνουν την εντύ­πω­ση ότι πρό­κει­ται για πίνα­κα ζωγραφικής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.