- Διαφήμιση -

Δυτική Ελλάδα ή αλλιώς “Πάμε Δυτικά!”

Δυτι­κή Ελλά­δα. Ενας τόποε που συν­δυά­ζει βου­νά και θάλασ­σα. Ενας τόπος που γέν­νη­σε ήρωες.

Ελκυ­στι­κές αμμου­διές , ήρε­μες λίμνες και λιμνο­θά­λασ­σες, κατά­φυ­τες κοι­λά­δες, περή­φα­να βουνά.

Αρχαία Ολυ­μπία, Ιερά Πόλη του Μεσο­λογ­γί­ου, Ναύ­πα­κτος, γέφυ­ρα Ρίου — Αντιρ­ρί­ου,  Πάτρα, Αιτω­λι­κό, Βόνι­τσα, Θέρ­μο, Αστα­κός, Κατάκολο.

Η Δυτι­κή Ελλά­δα είναι εκεί και σε περιμένει!

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Δυτι­κή Ελλά­δα σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.