- Διαφήμιση -

Δήμος Πηνειού — Tο «διαμάντι» της πεδινής Ηλείας

Από το δρόμο του μεταξιού στην Φραγκοκρατία

Το δημαρ­χείο, το οποίο στε­γά­ζε­ται στην ιστο­ρι­κή οικία Σισί­νη, ο Βυζα­ντι­νός Ναός της Πανα­γί­ας της Καθο­λι­κής, το μονα­στή­ρι της Αγί­ας Ελε­ού­σας αλλά και προ­ο­ρι­σμοί όπως το Αρκού­δι, το δάσος των Θινών και η παρα­λία της Γλύ­φας, είναι μόλις ελά­χι­στα από τα όσα έχει να μας προ­σφέ­ρει ο δήμος Πηνειού!

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.