- Διαφήμιση -

Σοβαρή καταγγελία για το Νοσοκομείο Αμαλιάδας

Εγκληματικές ευθύνες της «γαλάζιας» διοίκησης

Χει­ρουρ­γού­νταν ασθε­νείς χωρίς την παρου­σία καρ­διο­λό­γου και παθο­λό­γου παρά τις επα­νει­λημ­μέ­νες εκκλήσεις…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.