- Διαφήμιση -

Φαράγγι Πορτίτσας — Το άκρως εντυπωσιακό φαράγγι σε ένα από τα ομορφότερα τοπία της Μακεδονίας

Οι δύο τεράστιοι βράχοι που ορθώνονται σαν συμπληγάδες πέτρες πίσω από το γεφύρι προκαλούν δέος

Το φαράγ­γι της Πορ­τί­τσας βρί­σκε­ται στα δυτι­κά του νομού Γρε­βε­νών, ανά­με­σα στα μικρά βου­νά του Σπη­λαί­ου και της Λυκό­τρυ­πας, στους ανα­το­λι­κούς πρό­πο­δες του Όρλια­κα. Στο σημείο αυτό κυλά­ει ο ποτα­μός Βενέ­τι­κος δημιουρ­γώ­ντας τη μικρή κοι­λά­δα Κανά­βη. Τα νερά στο φαράγ­γι κινού­νται από τα δυτι­κά προς τα ανα­το­λι­κά, ενώ το συνο­λι­κό μήκος του φαραγ­γιού δεν ξεπερ­νά τα 500 μ. Περί­που στα μέσα του φαραγ­γιού, εκεί που οι δύο πανύ­ψη­λοι βρά­χοι πλη­σιά­ζουν ο ένας τον άλλον, τα νερά του ποτα­μού Βενέ­τι­κου γίνο­νται ορμητικότερα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.