- Διαφήμιση -

Χριστουγεννιάτικες βόλτες στη λίμνη της Καστοριάς

Φορέ­στε το πιο ζεστό παλ­τό σας κι απο­λαύ­στε τη βόλ­τα σας δίπλα στα παγω­μέ­να νερά της λίμνης Ορε­στιά­δας. Συνε­χί­στε την περι­πλά­νη­σή σας στις γρα­φι­κές συνοι­κί­ες της Καστο­ριάς, η οποία είναι χτι­σμέ­νη αμφι­θε­α­τρι­κά πάνω σε μια χερσόνησο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.