- Διαφήμιση -

Ντολτσό: Η Παλιά Πόλη κόσμημα, για την ρομαντική πόλη της Καστοριάς

Όποιος έχει επι­σκε­φτεί την Καστο­ριά έστω και μία φορά, γνω­ρί­ζει πολύ καλά ότι εκτός από τη μελαγ­χο­λι­κή και άκρως ονει­ρι­κή λίμνη Ορε­στιά­δα, που απο­τε­λεί και το σημείο ανα­φο­ράς για την «αρχό­ντισ­σα» της Μακε­δο­νί­ας, η Καστο­ριά δια­θέ­τει και μια παλιά πόλη κόσμη­μα, το Ντολτσό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.