- Διαφήμιση -

Δισπηλιό — Ταξιδεύοντας στη Νεολιθική εποχή

Ανακαλύπτοντας μια άλλη ζωή...

Ο προϊ­στο­ρι­κός οικι­σμός του Δισπη­λιού βρί­σκε­ται στη θέση Nησί, στη νότια όχθη της λίμνης της Kαστο­ριάς. Eντο­πί­στη­κε το 1932, όταν η στάθ­μη της λίμνης κατέ­βη­κε, και στο σημείο που χώρι­ζε το Nησί από την όχθη της λίμνης φάνη­καν υπο­λείμ­μα­τα ξύλι­νων πασσάλων.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Καστο­ριά σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.