- Διαφήμιση -

Μαθράκι Ιονίου

Καλύπτεται από πυκνή βλάστηση με πανέμορφα λουλουδιασμένα λιβάδια, μα και με ατελείωτους ελαιώνες

Στο βορειο­δυ­τι­κό άκρο της Ελλά­δας, και σε από­στα­ση μόλις τεσ­σά­ρων ναυ­τι­κών μιλί­ων από την Κέρ­κυ­ρα, υπάρ­χει ένα μικρό νησί που ακού­ει στο όνο­μα Μαθράκι.

Το Μαθρά­κι είναι το μικρό­τε­ρο από τα Δια­πό­ντια νησιά με έκτα­ση μόλις τρία τετρα­γω­νι­κά χιλιόμετρα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ιόνιοι Νήσοι σήμερα

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.