- Διαφήμιση -

Άνω Πορόια Σερρών

Ένα χωριό με ιστορία και γραφικότητα, σε μια περιοχή σπάνιας φυσικής ομορφιάς

Βορειο­δυ­τι­κά της λίμνης Κερ­κί­νης, πολύ κοντά στα σύνο­ρα με την ΠΓΔΜ και τη Βουλ­γα­ρία, βρί­σκε­ται ένα από τα πιο γρα­φι­κά χωριά του Νομού Σερ­ρών, τα Άνω Πορόια. Κατέ­χουν επά­ξια τον τίτλο του πιο αγα­πη­μέ­νου ίσως σερ­ραϊ­κού –και όχι μόνο- προ­ο­ρι­σμού, χάρη στη γρα­φι­κό­τη­τά τους, τη φυσι­κή ομορ­φιά και το καλό τους κλίμα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Οι Σέρ­ρες σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.