- Διαφήμιση -

Κεφαλονιά — Μια βόλτα στον Εθνικό Δρυμό Αίνου

Ένα σκηνικό αδάμαστης ομορφιάς

Η ψηλό­τε­ρη κορυ­φή του Αίνου ονο­μά­ζε­ται Μέγας Σωρός, απ’ όπου φαί­νε­ται καθα­ρά η Ζάκυν­θος. Είναι αμυ­δρά ευδιά­κρι­τη από την Λευ­κά­δα, τις κοντι­νές ακτές της Πελο­πον­νή­σου και της Στε­ρε­άς Ελλάδος.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.