- Διαφήμιση -

Ο μικρός παράδεισος του Ιονίου που η φήμη του έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο

Σύμ­φω­να με το μύθο, ο Ποσει­δώ­νας ήθε­λε να δημιουρ­γή­σει ένα ειδυλ­λια­κό ερω­τι­κό κατα­φύ­γιο για τον ίδιο και την Αμφι­τρί­τη. Έτσι, χτύ­πη­σε με την τρί­αι­νά του το νοτιό­τε­ρο σημείο της Κέρ­κυ­ρας, το οποίο απο­κό­πη­κε, σχη­μα­τί­ζο­ντας τους Παξούς…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.