- Διαφήμιση -

Η Ελλάδα έχει την δική της «Πολυνησία» και θα τη βρείτε στην Άρτα

Ναι, ξέρου­με ακού­γε­ται περί­ερ­γο, αλλά στην Άρτα και συγκε­κρι­μέ­να στην καρ­διά του Αμβρα­κι­κού κόλ­που, υπάρ­χει ένα μικρο­σκο­πι­κό νησί, που έχει γίνει γνω­στό και ως «ελλη­νι­κή Πολυ­νη­σία» χάρη στο ειδυλ­λια­κό, κατά­φυ­το τοπίο και τα γαλα­ζο­πρά­σι­να νερά που το περιβάλλουν…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.