- Διαφήμιση -

Δήμος Πωγωνίου: 50 χωριά, άλλα γραφικά άλλα πιο συμβατικά που το καθένα έχει τη δική του ιστορία

Αν σας αρέ­σουν οι πιο χαλα­ροί ρυθ­μοί και η απο­μό­νω­ση τότε βάλ­τε πλώ­ρη για το Πωγώ­νι και δεν θα χάσε­τε. Θα περά­σε­τε από παρα­δο­σια­κούς οικι­σμούς με πέτρι­να διώ­ρο­φα σπί­τια με τετράρ­ρι­χτες στέ­γες, χαμη­λά αγρο­τό­σπι­τα, αρχο­ντι­κά, μονα­δι­κής ομορ­φιάς εκκλη­σί­ες, δημό­σια κτί­ρια χτι­σμέ­να από μερα­κλή­δες Hπει­ρώ­τες, πέτρι­να παμπά­λαια γεφύ­ρια αλλά και από πανέ­μορ­φη φύση.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.