- Διαφήμιση -

Δρακολίμνη Τύμφης: Το τοπίο στο Πάπιγκο που μοιάζει με ψεύτικο

Η Δρα­κο­λί­μνη στο Πάπι­γκο είναι από τα τοπία που μοιά­ζουν με ψεύ­τι­κα. Λες και ο πιο ταλα­ντού­χος ζωγρά­φος τη σχε­δί­α­σε στον ορει­νό όγκο της Τύμ­φης για να μαγεύ­ει με την καθη­λω­τι­κή της εικό­να τους πάντες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.