- Διαφήμιση -

Ιωάννινα: Στα χέρια της Αστυνομίας κύκλωμα που διακινούσε μετανάστες

Συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος, ενώ αποτράπηκε η διακίνηση 17 παράτυπων μεταναστών

Η μεθο­δι­κή έρευ­να των αστυ­νο­μι­κών του Τμή­μα­τος Αλλο­δα­πών της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Ιωαν­νί­νων οδή­γη­σε στην εξάρ­θρω­ση κυκλώ­μα­τος, που διευ­κό­λυ­νε την έξο­δο αλλο­δα­πών από τη χώρα.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.