- Διαφήμιση -

Ζαραβίνα: Κολύμπι στην μυστηριώδη λίμνη της Ηπείρου- Οι μύθοι για τα σκοτεινά νερά και το… κανάτι που φτάνει στα Γιάννενα

Φέτος το καλο­καί­ρι μία μικρή αλλά μονα­δι­κού και δια­φο­ρε­τι­κού κάλους παρα­λία της Ηπεί­ρου η οποία σημειω­τέο βρί­σκε­ται στα 500 μέτρα υψό­με­τρο έσπα­σε κάθε ρεκόρ επι­σκε­ψι­μό­τη­τας από Έλλη­νες και ξένους τουρίστες.…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.