- Διαφήμιση -

Μητσοτάκης: Καταλύτης ανάπτυξης για τη Βεργίνα και ολόκληρη τη Μακεδονία το ανάκτορο των Αιγών

Την «ανά­στα­ση» του ανα­κτό­ρου του Φιλίπ­που Β’ στις Αιγές από τα σπα­ράγ­μα­τά του, γιόρ­τα­σαν σήμε­ρα οι προ­σκε­κλη­μέ­νοι στο Πολυ­κε­ντρι­κό Μου­σείο Αιγών, ανά­με­σά τους ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσοτάκης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.